Informacje ogólnePASSAT-STAL S.A.

Augustyna Kordeckiego 23, 09-411 Biała k/Płocka
NIP: 774-26-17-366
KRS: 0000293951
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 12 076 538 PLN
Tel. +24 268 72 65
Tel. +24 367 68 00
Fax. +24 268 72 62
Fax. +24 367 68 01