Władze spółki


Rada Nadzorcza

Jacek Rożek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Wodarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Kidała - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Mieczysław Tarczyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Szeligowska - Członek Zarządu