Władze spółki


Rada Nadzorcza

Jacek Rożek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Wodarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Kidała - Sekretarz Rady Nadzorczej
Ireneusz Dembowski - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Miśta - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Mieczysław Tarczyński - Prezes Zarządu
Jarosław Regus - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Szeligowska - Członek Zarządu