Władze spółki


Rada Nadzorcza

Jacek Rożek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Wodarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Kidała - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Agnieszka Szeligowska - Prezes Zarządu