Projekty unijne

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie