Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji teraz i w przyszłości, prowadzonego przez Passat-Stal 
SA z siedzibą w Biała k/Płocka zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych.

Informujemy, że Administratorem danych jest Passat-Stal SA z siedzibą w Biała k/Płocka 
przy ul. A. Kordeckiego 23. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Pełna treść obowiązku 
informacyjnego znajduje się tutaj


 
captcharefresh