Biała k/Płocka

Dyrektor Handlowy
Asystent Zarządu
Sekretariat Zarządu
Dział Sprzedaży i Marketingu
Dział Księgowości
Dział Transportu
Stalowe Centrum Serwisowe
Dział Produkcji Profili
Dział Zakupów
Magazyn

Biała k/Płocka

PASSAT-STAL S.A.
Augustyna Kordeckiego 23, 09-411 Biała k/Płocka
NIP: 774-26-17-366
KRS: 0000293951
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 12 076 538 PLN
Tel. +24 268 72 65
Tel. +24 367 68 00
Fax. +24 268 72 62
Fax. +24 367 68 01